S+4ALLACTIVE AND INCLUDED
Sutarties Nr n°2014-3140/015 (557136-EPP1-2014-IT-SPO-SC)

Sportas ir fizinė veikla ne tik ženkliai prisideda prie geros žmogaus savijautos ir sveikatos, bet ir gali apsaugoti nuo ligų ir lėtinių susirgimų. Todėl fizinis visuomenės aktyvumas ir sportavimas gali su kaupu atsipirkti, sutaupant lėšas skirtas fizinio neaktyvumo pasekmėms spręsti.

Deja, Lietuvoje, kaip ir visoje Europoje, asmenys, turintys negalią, turi mažiau galimybių dalyvauti fizinio aktyvumo ir sporto veiklose.

Siekiant atliepti neįgaliųjų poreikius, užtikrinti jų teisės sportuoti ir būti fiziškai aktyviais įgyvendinimą, įstaigos turi plėtoti paslaugas, skirtas didinti negalią turinčių asmenų įsitraukimą į sportą. Vienas iš būdų tai įgyvendinti – sporto ir sveikatingumo klubų pritaikymas negalią turintiems asmenims, juk visoje Europoje ir daugiau nei 50 milijonų neįgaliųjų.

Tarptautinio projekto S+4ALL (liet. S+visiems) tikslas sukurti platesnį, įvairesnį ir aukštos kokybės sporto veiklų pasirinkimą asmenims, turintiems negalią, visoje Europoje.

Projektą įgyvendina 7 reabilitacijos ir sporto paslaugas teikiančios įstaigos iš Vokietijos, Italijos, Portugalijos, Lietuvos, D.Britanijos, Estijos, Ispanijos. Projekto partneriai yra patyrę reabilitacijos, adaptuoto sporto ir socialinių paslaugų neįgaliesiems teikimo srityse, todėl jų patirtis socialinėje, sveikatos ir sporto srityse padės siekti iškelto projekto tikslo.

Projekto veiklos:
1. Lyginamoji analizė – inovatyvių neįgaliesiems pritaikytų sporto veiklų identifikavimas, kūrimas, išbandymas;
2. Kvalifikacijos tobulinimas – 6 interaktyvūs kvalifikacijos tobulinimo seminarai skirti Europos sporto bendradarbiavimo tinklo kūrimui ir plėtrai.
3. Projekto rezultatų paskleidimas gerosios praktikos vadovuose “Rekomendacijos dėl inkliuzyvinio sporto”, “Sporto instruktorių kompetencijos ir įgūdžiai”, “Įvertinimo metodai” .

Projekto rezultatai bus išbandyti ir su pagyvenusiais neįgaliais žmonėmis (vyresniais nei 50 metų) ir įvertintas jų poveikis ūmių ir lėtinių ligų prevencijai.

Šis projektas yra finansuojamas Europos Komisijos. Ši informacija atspindi dotacijos Gavėjo, Europos Komisija neatsako už medžiagos turinį bei už galimą informacijos panaudojimą.

Centro Polifunzionale Don Calabria Via San Marco, 121 - 37138 Verona (Verona) - P.IVA 00280090234 Work tel. (+39) 045.818.41.11 - info@centrodoncalabria.it