S+4ALLACTIVE AND INCLUDED
Projektirahastuse leping n°2014-3140/015 (557136-EPP1-2014-IT-SPO-SC)

Kaasaegses ühiskonnas on hea tervise ja heaolu tagamiseks olulisteks asjaoludeks sport ja füüsiline aktiivsus, mis aitavad kaasa haigestumise ning haiguste krooniliseks muutumise ennetamisele. Sporditegevustes kaasatus on fundamentaalselt oluline sotsiaalsete ja majanduslike kulude vähendamisel, mis tekivad füüsilisest passiivsusest.

Puudega inimestel on üle Euroopa vähemad võimalused sporditegevustes osalemiseks.

Puudega inimeste vajadustele vastamisel, nende õiguste eest seismisel ning sporditegevustes osalemise suurendamisel peavad rehabilitatsioonikeskused arendama toetavaid teenuseid, et tagada pikaajaline kaasatus sporditegevustes. See tähendab ka seda, et spordikeskused peavad muutuma ligipääsetavaks puudega inimestele ja ambitsioonikamaks oma teenuste arendamisel, kuna puudega inimeste osakaalkogu Euroopa elanikkonnast on juba 50 miljonit inimest.

S+4ALL projekti eesmärk on välja töötada töövahendid, mis toetavad puudega inimestele mitmekesisemate ja kõrgema kvaliteediga sporditegevuste arendamist kogu Euroopas. Eesmärgi saavutamiseks kaasatakse projekti rehabilitatsioonikeskusi ning spordiasutusi.

Antud koostööprojekti on kaasatud 7 asutust üle Euroopa. Kõigil neil asutustel on pikaajaline kogemus rehabilitatsiooniteenuse, sporditegevuste ning sotsiaalteenuste osutamisel ningnende ekspertiis sotsiaal-, tervise- ja spordiprotsessides on hädavajalik, et projekti eesmärke ellu viia.

Projekti tegevused on jaotatud 3 suunda:
1. Tegevuste võrdlemine ja analüüs- kaardistamine, disain, testimine, valideerimine ja innovaatiliste praktikate rakendamine puudega inimeste sporditegevustes
2. Tegevuste võrdlemisest ja analüüsist õppimine- interaktiivsed tegevused 6 rahvusvahelise töötoa raames, mis on suunatud Euroopa spordivõrgustike koolitamisele ja arendamisele
3. Teavitustegevused- Parima praktika käsiraamatu väljatöötamine (“Soovitused kaasavaks sporditegemiseks”; “Spordiinstruktorite kompetentsid ja oskused”; “Hindamisvahendid”.

Lisaks testib, võrdleb ja analüüsib Itaalia spordimeditsiini üksus innovaatilisi praktikaid tervikliku ja süsteemse lähenemise tugevdamiseks ning krooniliste haiguste ja haigestumise ennetamiseksüle 50-aastasteinimeste sihtgrupile.

Antud projekti finantseerib Euroopa Komisjon. Antud väljaanne kajastab ainult asjaosaliste vaateid ning Komisjon ei vastuta antud sisu kasutamise eest.

Centro Polifunzionale Don Calabria Via San Marco, 121 - 37138 Verona (Verona) - P.IVA 00280090234 Work tel. (+39) 045.818.41.11 - info@centrodoncalabria.it